Witam na mojej oficjalnej stronie

Szanowni Państwo,


Serdeczne dziękuję wszystkim mieszkańcom za udział w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r.

W szczególności pragnę podziękować tym, którzy docenili moją pracę i poprzez oddany na mnie głos wyrazili swoją aprobatę dla moich dotychczasowych inicjatyw oraz działań. Ponowny wybór na radnego do Rady Miejskiej jest dla mnie ogromną nobilitacją, zachętą, a przede wszystkim zobowiązaniem do jeszcze bardziej energicznego działania na rzecz wszystkich mieszkańców.

Dziękuję również wszystkim tym, którzy wspierali mnie podczas ostatnich tygodni kampanii wyborczej.

Gratuluję również wyników osiągniętych przez moich kontrkandydatów jednocześnie  dziękując za rywalizację.

Z wyrazami szacunku

Damian Konieczny